Říká se důvěřuj, ale prověřuj. Proto, abychom mohli naše produkty uvést na trh, necháváme je testovat nezávislým institutem. Pro tyto potřeby jsme vybrali regionální výzkumné centrum CEBIA-Tech fakulty FAI Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, které je vybaveno nejmodernější testovací technikou, která je schopna vypovídajícím způsobem určit výkonnost našich politur, ale také ostatních přípravků a povrchů, tak aby bylo možné výsledky porovnat a zjistit přínos keramické ochrany laku. Mezi zkoušky, které pravidelně provádíme patří měření tvrdosti, otěruvzdornosti, jakosti povrchu, síla vrstvy a povrchová energie. Tyto vlastnosti v kombinaci mají vliv na celkovou odolnost keramické vrstvy, na její funkci a vlastnosti.

Významný ukazatel odolnosti povrchů je tvrdost povrchu. Díky ní je zajištěna ochrana vůči mechanickému opotřebení povrchu jako jsou mikroškrábance a také zajišťuje výdrž požadovaných vlastností keramické vrstvy. Pro tento test jsme provedli dva srovnávací testy. První je rozdíl tvrdosti povrchu mezi neošetřeným lakem a lakem ošetřeným keramickou vrstvou OiSO, kde je možné pozorovat výrazný rozdíl v tvrdosti. Je nutné poznamenat, že se jednalo o nový lak nejvyšší kvality. Všeobecně poslední vrstva autolaku, což je bezbarvý lak, dosahuje u dnešních automobilů vysoké tvrdosti. Z grafu je zřejmé, že rozdíl v tvrdosti neošetřeného laku a keramické vrstvy je více jak 20%. Keramická ochrana je tedy další vrstva, která je výrazně odolnější než autolak a poskytuje tak jedinečnou ochranu vašemu vozu, čímž uchovává jeho hodnotu vozu. V několikaletém srovnání hodnoty vozu, které je pravidelně ošetřováno keramickou ochranou a vozu bez ošetření je v řádech desetitisíců korun.

 

Druhým průkazným testem je porovnání tvrdosti povrchu ošetřeného politurou OiSO, běžného vosku a nejtvrdšího možného vosku (karnaubský vosk). Z grafu je zřejmé, že tvrdost povrchu a z ní vyplývající ochrana je diametrálně rozdílná. U běžných vosků, které dosahují 2,5% tvrdosti keramické ochrany OiSO se nedá mluvit o nějaké ochraně. I porovnání mezi nejtvrdším z existujících vosků a politurou OiSO je velice rozdílné, kdy karnaubský vosk dosahuje 38% tvrdosti keramické ochrany.

Keramická ochrana laku má výjimečnou samočistící schopnost, která je dána jak jakostí povrchu, která výrazně lepší než u neošetřeného laku, ale hlavně díky hydrofobitě neboli schopnosti odpuzovat vodu. Nedochází ke smáčení povrchu, ale naopak k vytvoření pravidelných kapek s vyšším kontaktním úhlem. Kapky se tak na povrchu hůře drží a dochází k samovolnému stékání a tím i odstraňování nečistot. Někdy se tomuto efektu říká lotosový efekt, což v přírodě lze vysledovat na listech lotosu. Velikost kontaktního úhlu kapky s povrchem je dán povrchovou energií.


Použitím keramické ochrany OiSO lze snížit povrchovou energii až na polovinu. Zjednodušeně řečeno je omezena schopnost povrchu na sebe vázat vodu. Pro uživatele to znamená mnohem menší úsilí s údržbou vozu. Špína se na autě drží v mnohem menší míře, není tedy nutné tak časté mytí auta a také samotné mytí je mnohem jednodušší a rychlejší. Kromě námahy, které si neošetřený povrch vyžaduje, jako je třeba odstranění zapečených mušek, rzi, asfaltu apod, je u ošetřeného povrchu ochranou karoserie Oiso úspora při každém mytí v bezkontaktní myčce minimálně 100 Kč.

Neošetřený povrch Povrch ošetřený nanopoliturou OiSO

 

Na fotkách lze vidět rozdíl tvaru kapky na neošetřeném povrchu a na povrchu ošetřeném keramickou ochranou laku OiSO. Výsledný efekt je opravdu impozantní.

Také při měření jakosti povrchu bylo zjištěno významné zlepšení. Z měření vám nabízíme fotografii řezu materiálu, kde je vidět nerovný povrchů původního laku a také keramická vrstva, která dokáže tyto nerovnosti zakrýt a vytvoří tak povrch s mnohem menšími nerovnostmi, což ve spojení s tvrdostí materiálu má vliv na otěruvzdornost, resp. na výdrž samotné vrstvy a jejich vlastností. (červená čára značí sílu keramické vrstvy). Na fotce z 3D skeneru jsou vidět nerovnosti neošetřeného laku v prostorovém zobrazení. V těchto nerovnostech se usazuje špína, prach, soli, rez apod, které vlivem působení životního prostředí nadále narušují lak vašeho vozidla a znehodnocují jej. Použitím keramické ochrany OiSO neblahému působení vnějších vlivů předejte.

Nerovnosti laku bez ošetření politurou OiSO