Výsledky měření

Hydrofobita povrchu

Říká se důvěřuj, ale prověřuj. Proto, abychom mohli naše produkty uvést na trh, necháváme je testovat nezávislým institutem. Pro tyto potřeby jsme vybrali regionální výzkumné centrum CEBIA-Tech fakulty FAI Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, které je vybaveno nejmodernější testovací technikou, která je schopna vypovídajícím způsobem určit výkonnost našich politur, ale také ostatních přípravků a povrchů, […]